รหัสสินค้า :
ประเภท :
ราคา :
จังหวัด :
อำเภอ/เขต :
ความต้องการ :
ซื้อ เช่า จำนอง
 
วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นผู้นำในการเป็น Broker อสังหาริมทรัพย์ และรถยนต์บ้านมือสอง ในจังหวัดอุตรดิตถ์
พันธกิจ (Mission)
“Superior Quality” (“งานดี มีมาตรฐาน บริการด้วยใจ”)
1. One Stop Service = ให้บริการแบบ One Stop Service โดยให้บริการ ตั้งแต่การประเมินทรัพย์สิน การตั้งราคา ที่เหมาะสม การปรับแต่งทรัพย์สิน ให้น่าสนใจ การติดต่อธนาคาร สำนักงานที่ดิน การติดต่อกับการไฟฟ้า การประปา เป็นต้น ตลอดทั้งช่วยประสานงานในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง
2. Coverage = พื้นที่ครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัด ไม่จำกัดราคา และขนาด
3. Speed = ความรวดเร็วของการให้บริการของ การซื้อ การขาย
4. Service Mind = ให้บริการที่มีคุณภาพด้วยใจดุจลูกค้าเป็นดัง สมาชิกในครอบครัว
 
  • Professional : ซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา เป็นที่ไว้วางใจของทั้งผู้ขายและผู้ซื้อ
  • Helpful : ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจช่วยเหลือ
  • Responsiveness : ตลอดระยะเวลาในสัญญามีการติดต่อ ประสานงาน แจ้งความคืบหน้า ถึงการดำเนินการแก่ลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ