รหัสสินค้า :
ประเภท :
ราคา :
จังหวัด :
อำเภอ/เขต :
ความต้องการ :
ซื้อ เช่า จำนอง
 
ทีมงาน เอเอ็ม แอสเสท ได้มุ่งเน้นการให้บริการรับฝาก ขาย, เช่า, ซื้อ , จำนอง อสังหาริมทรัพย์ และรถยนต์บ้าน โดยมุ่งเน้นการสร้างความมั่นใจ และความประทับใจแก่ลูกค้า โดยทำหน้าที่เป็น broker ที่มีคุณภาพ ทำงานด้วยรับผิดชอบ รวดเร็ว ใส่ใจ และยึดมั่นจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เพื่อนำเสนอทรัพย์สินและบริการที่ตรงใจสำหรับลูกค้าของเรา
ลักษณะการให้บริการ
1. ให้คำปรึกษาในการการประเมินราคาทรัพย์สิน และการตั้งราคาที่เหมาะสม
2. ให้คำปรึกษาในการการปรับแต่งทรัพย์สินให้น่าสนใจ
3. ให้คำปรึกษาในการคำนวณค่าใช้จ่าย เช่น ค่าภาษี และค่าธรรมเนียม การโอนกรรมสิทธิ์ที่กรมที่ดิน
4. จัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในการโอนกรรมสิทธิ์ต่างๆ
5. ดำเนินการเกี่ยวกับการติดต่อธนาคาร, สำนักงานที่ดิน, การไฟฟ้า และการประปา เป็นต้น ตลอดทั้งช่วยประสานงานในการทำธุรกรรม ที่เกี่ยวข้อง
6. โฆษณาประชาสัมพันธ์ทรัพย์สินในรูปแบบต่างๆเพื่อให้เป็นที่สนใจ ของผู้สนใจซื้อ
7. ดำเนินการพาลูกค้าผู้สนใจเข้าชมทรัพย์สิน
8. เจรจาต่อรองราคาให้ทั้งสองฝ่ายพึงพอใจ
9. คิดค่าคอมมิชชั่น 3% จากราคาที่ขายได้ (หรือขั้นต่ำ 30,000 บาท ในกรณีที่ทรัพย์สินราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท) จ่าย ณ วันที่โอนกรรมสิทธิ์