รหัสสินค้า :
ประเภท :
ราคา :
จังหวัด :
อำเภอ/เขต :
ความต้องการ :
ซื้อ เช่า จำนอง
 
ที่ดินเปล่า
รหัสสินค้า : LAND0149
ประเภททรัพย์สิน : ที่ดินเปล่า
เนื้อที่ : 2 งาน 92 ตารางวา
ราคา : 1,100,000
ที่อยู่ : บ้านดงตะขบ    ท่าเสา    เมืองอุตรดิตถ์    อุตรดิตถ์
เสนอ: ซื้อ / ขาย     
ดูรายละเอียดสินค้า
ที่ดินเปล่า
รหัสสินค้า : LAND0148
ประเภททรัพย์สิน : ที่ดินเปล่า
เนื้อที่ : 1 งาน 64 ตารางวา
ราคา : 1,850,000
ที่อยู่ : ซอยบรมอาสน์ 15    ท่าอิฐ    เมืองอุตรดิตถ์    อุตรดิตถ์
เสนอ: ซื้อ / ขาย     
ดูรายละเอียดสินค้า
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
รหัสสินค้า : HOME0252
ประเภททรัพย์สิน : ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
เนื้อที่ : 4 ไร่ 3 งาน 46 ตารางวา
ราคา : 15,000,000
ที่อยู่ : บ้านงิ้วงาม    งิ้วงาม    เมืองอุตรดิตถ์    อุตรดิตถ์
เสนอ: ซื้อ / ขาย     
ดูรายละเอียดสินค้า
บ้านเดี่ยว
รหัสสินค้า : HOME0253
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ : 5 ไร่ 96 ตารางวา
ราคา : 4,600,000
ที่อยู่ : บ้านวังดิน    วังดิน    เมืองอุตรดิตถ์    อุตรดิตถ์
เสนอ: ซื้อ / ขาย     
ดูรายละเอียดสินค้า
ที่ดินเปล่า
รหัสสินค้า : LAND0147
ประเภททรัพย์สิน : ที่ดินเปล่า
เนื้อที่ : 1 งาน 1 ตารางวา
ราคา : 1,350,000
ที่อยู่ : ซอย 11 เจษฏาบดินทร์(เกาะกลาง)    ท่าอิฐ    เมืองอุตรดิตถ์    อุตรดิตถ์
เสนอ: ซื้อ / ขาย     
ดูรายละเอียดสินค้า
ที่ดินเปล่า
รหัสสินค้า : LAND0146
ประเภททรัพย์สิน : ที่ดินเปล่า
เนื้อที่ : 10 ไร่ 1 งาน 44 ตารางวา
ราคา : 1,500,000
ที่อยู่ : บ้านเขาตอง    หาดกรวด    เมืองอุตรดิตถ์    อุตรดิตถ์
เสนอ: ซื้อ / ขาย     
ดูรายละเอียดสินค้า
ที่ดินเปล่า
รหัสสินค้า : LAND0145
ประเภททรัพย์สิน : ที่ดินเปล่า
เนื้อที่ : 2 งาน 50 ตารางวา
ราคา : 500,000
ที่อยู่ : ซอยอรอนงค์(ตรงข้ามแขวงการทาง)    งิ้วงาม    เมืองอุตรดิตถ์    อุตรดิตถ์
เสนอ: ซื้อ / ขาย     
ดูรายละเอียดสินค้า
บ้านเดี่ยว
รหัสสินค้า : HOME0245
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ : 2 งาน 5 ตารางวา
ราคา : 2,450,000
ที่อยู่ : บ้านหนองนาเกลือ    ฝายหลวง    ลับแล    อุตรดิตถ์
เสนอ: ซื้อ / ขาย     
ดูรายละเอียดสินค้า
ทาวน์เฮาส์ 1 ชั้น
รหัสสินค้า : HOME0244
ประเภททรัพย์สิน : ทาวน์เฮาส์
เนื้อที่ : 21 ตารางวา
ราคา : 800,000
ที่อยู่ : บ้านหนองช้างเพรียง    ท่าเสา    เมืองอุตรดิตถ์    อุตรดิตถ์
เสนอ: ซื้อ / ขาย     
ดูรายละเอียดสินค้า
อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น
รหัสสินค้า : HOME0235
ประเภททรัพย์สิน : อาคารพาณิชย์
เนื้อที่ : 20 ตารางวา
ราคา : 2,500,000
ที่อยู่ : สามแยกคอรุม    คอรุม    พิชัย    อุตรดิตถ์
เสนอ: ซื้อ / ขาย     
ดูรายละเอียดสินค้า