รหัสสินค้า :
ประเภท :
ราคา :
จังหวัด :
อำเภอ/เขต :
ความต้องการ :
ซื้อ เช่า จำนอง
 
ที่ดินเปล่า
รหัสสินค้า : LAND0149
ประเภททรัพย์สิน : ที่ดินเปล่า
เนื้อที่ : 2 งาน 92 ตารางวา
ราคา : 1,100,000
ที่อยู่ : บ้านดงตะขบ    ท่าเสา    เมืองอุตรดิตถ์    อุตรดิตถ์
เสนอ: ซื้อ / ขาย     
ดูรายละเอียดสินค้า
ที่ดินเปล่า
รหัสสินค้า : LAND0148
ประเภททรัพย์สิน : ที่ดินเปล่า
เนื้อที่ : 1 งาน 64 ตารางวา
ราคา : 1,850,000
ที่อยู่ : ซอยบรมอาสน์ 15    ท่าอิฐ    เมืองอุตรดิตถ์    อุตรดิตถ์
เสนอ: ซื้อ / ขาย     
ดูรายละเอียดสินค้า
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
รหัสสินค้า : HOME0252
ประเภททรัพย์สิน : ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
เนื้อที่ : 4 ไร่ 3 งาน 46 ตารางวา
ราคา : 15,000,000
ที่อยู่ : บ้านงิ้วงาม    งิ้วงาม    เมืองอุตรดิตถ์    อุตรดิตถ์
เสนอ: ซื้อ / ขาย     
ดูรายละเอียดสินค้า
บ้านเดี่ยว
รหัสสินค้า : HOME0253
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ : 5 ไร่ 96 ตารางวา
ราคา : 4,600,000
ที่อยู่ : บ้านวังดิน    วังดิน    เมืองอุตรดิตถ์    อุตรดิตถ์
เสนอ: ซื้อ / ขาย     
ดูรายละเอียดสินค้า
ที่ดินเปล่า
รหัสสินค้า : LAND0147
ประเภททรัพย์สิน : ที่ดินเปล่า
เนื้อที่ : 1 งาน 1 ตารางวา
ราคา : 1,350,000
ที่อยู่ : ซอย 11 เจษฏาบดินทร์(เกาะกลาง)    ท่าอิฐ    เมืองอุตรดิตถ์    อุตรดิตถ์
เสนอ: ซื้อ / ขาย     
ดูรายละเอียดสินค้า
ที่ดินเปล่า
รหัสสินค้า : LAND0146
ประเภททรัพย์สิน : ที่ดินเปล่า
เนื้อที่ : 10 ไร่ 1 งาน 44 ตารางวา
ราคา : 1,500,000
ที่อยู่ : บ้านเขาตอง    หาดกรวด    เมืองอุตรดิตถ์    อุตรดิตถ์
เสนอ: ซื้อ / ขาย     
ดูรายละเอียดสินค้า
ที่ดินเปล่า
รหัสสินค้า : LAND0145
ประเภททรัพย์สิน : ที่ดินเปล่า
เนื้อที่ : 2 งาน 50 ตารางวา
ราคา : 500,000
ที่อยู่ : ซอยอรอนงค์(ตรงข้ามแขวงการทาง)    งิ้วงาม    เมืองอุตรดิตถ์    อุตรดิตถ์
เสนอ: ซื้อ / ขาย     
ดูรายละเอียดสินค้า
ที่ดินเปล่า
รหัสสินค้า : LAND0144
ประเภททรัพย์สิน : ที่ดินเปล่า
เนื้อที่ : 1 งาน 6 ตารางวา
ราคา : 600,000
ที่อยู่ : บ้านหนองคำฮ้อย ใกล้ชบา รีสอร์ท    ท่าเสา    เมืองอุตรดิตถ์    อุตรดิตถ์
เสนอ: ซื้อ / ขาย     
ดูรายละเอียดสินค้า
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น
รหัสสินค้า : HOME0248
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ : 73 ตารางวา
ราคา : 0
ที่อยู่ : บ้านหนองคันธมาศ    บ้านเกาะ    เมืองอุตรดิตถ์    อุตรดิตถ์
เสนอ: ซื้อ / ขาย     
ดูรายละเอียดสินค้า
บ้านเดี่ยว
รหัสสินค้า : HOME0245
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ : 2 งาน 5 ตารางวา
ราคา : 2,450,000
ที่อยู่ : บ้านหนองนาเกลือ    ฝายหลวง    ลับแล    อุตรดิตถ์
เสนอ: ซื้อ / ขาย     
ดูรายละเอียดสินค้า