รหัสสินค้า :
ประเภท :
ราคา :
จังหวัด :
อำเภอ/เขต :
ความต้องการ :
ซื้อ เช่า จำนอง
 
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น
รหัสสินค้า : HOME0305
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ : 10 ไร่ 44 ตารางวา
ราคา : 18,000,000
ที่อยู่ : บ้านแก่ง    บ้านแก่ง    ตรอน    อุตรดิตถ์
เสนอ: ซื้อ / ขาย     
ดูรายละเอียดสินค้า
ที่ดินเปล่า
รหัสสินค้า : LAND0180
ประเภททรัพย์สิน : ที่ดินเปล่า
เนื้อที่ : 2 งาน
ราคา : 960,000
ที่อยู่ : บ้านหนองคำฮ้อย    ท่าเสา    เมืองอุตรดิตถ์    อุตรดิตถ์
เสนอ: ซื้อ / ขาย     
ดูรายละเอียดสินค้า
บ้านเดี่ยว 1 ชั้น
รหัสสินค้า : HOME0307
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ : 74 ตารางวา
ราคา : 0
ที่อยู่ : บ้านแม่พร่อง    บ้านเกาะ    เมืองอุตรดิตถ์    อุตรดิตถ์
เสนอ: ซื้อ / ขาย     
ดูรายละเอียดสินค้า
ที่ดินเปล่า
รหัสสินค้า : LAND0177
ประเภททรัพย์สิน : ที่ดินเปล่า
เนื้อที่ : 36 ไร่ 1 งาน 07 ตารางวา
ราคา : 10,500,000
ที่อยู่ : บ้านคลองกล้วย    คอรุม    พิชัย    อุตรดิตถ์
เสนอ: ซื้อ / ขาย     
ดูรายละเอียดสินค้า
หมู่บ้านเปี่ยมสุข
รหัสสินค้า : HOME0301
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ : 60.1 ตารางวา
ราคา : 3,500,000
ที่อยู่ : หมู่บ้านเปี่ยมสุข (บ้านบนดง)    ท่าเสา    เมืองอุตรดิตถ์    อุตรดิตถ์
เสนอ: ซื้อ / ขาย     
ดูรายละเอียดสินค้า
ที่ดินเปล่า
รหัสสินค้า : LAND0175
ประเภททรัพย์สิน : ที่ดินเปล่า
เนื้อที่ : 9 ไร่ 2 งาน 51.8 ตารางวา
ราคา : 2,400,000
ที่อยู่ : บ้านวังปรากฎ    บ่อทอง    ทองแสนขัน    อุตรดิตถ์
เสนอ: ซื้อ / ขาย     
ดูรายละเอียดสินค้า
ที่ดินเปล่า
รหัสสินค้า : LAND0174
ประเภททรัพย์สิน : ที่ดินเปล่า
เนื้อที่ : 2 ไร่ 26 ตารางวา
ราคา : 2,000,000
ที่อยู่ : บ้านหาดเสือเต้น    คุ้งตะเภา    เมืองอุตรดิตถ์    อุตรดิตถ์
เสนอ: ซื้อ / ขาย     
ดูรายละเอียดสินค้า
บ้านเดี่ยว 1 ชั้น
รหัสสินค้า : HOME0300
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ : 2 ไร่ 1 งาน 38 ตารางวา
ราคา : 2,900,000
ที่อยู่ : บ้านหาดเสือเต้น    คุ้งตะเภา    เมืองอุตรดิตถ์    อุตรดิตถ์
เสนอ: ซื้อ / ขาย     
ดูรายละเอียดสินค้า
ทาวน์เฮาส์ 1 ชั้น
รหัสสินค้า : HOME0299
ประเภททรัพย์สิน : ทาวน์เฮาส์
เนื้อที่ : 24.3 ตารางวา
ราคา : 980,000
ที่อยู่ : บ้านท่าอิฐล่าง    ท่าอิฐ    เมืองอุตรดิตถ์    อุตรดิตถ์
เสนอ: ซื้อ / ขาย     
ดูรายละเอียดสินค้า
ที่ดินเปล่า
รหัสสินค้า : LAND0172
ประเภททรัพย์สิน : ที่ดินเปล่า
เนื้อที่ : 18 ไร่ 2 งาน 01 ตารางวา
ราคา : 1,570,000
ที่อยู่ : บ้านไผ่ใหญ่    หาดกรวด    เมืองอุตรดิตถ์    อุตรดิตถ์
เสนอ: ซื้อ / ขาย     
ดูรายละเอียดสินค้า