รหัสสินค้า :
ประเภท :
ราคา :
จังหวัด :
อำเภอ/เขต :
ความต้องการ :
ซื้อ เช่า จำนอง
 
ที่ดินเปล่า
รหัสสินค้า : LAND0152
ประเภททรัพย์สิน : ที่ดินเปล่า
เนื้อที่ : 1 งาน 50 ตารางวา
ราคา : 300,000
ที่อยู่ : ซอยอรอนงค์ บ้านงิ้วงาม    งิ้วงาม    เมืองอุตรดิตถ์    อุตรดิตถ์
เสนอ: ซื้อ / ขาย     
ดูรายละเอียดสินค้า
บ้านเดี่ยว
รหัสสินค้า : HOME0256
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ : 200 ตารางวา
ราคา : 2,300,000
ที่อยู่ : บ้านวังหิน    วังแดง    ตรอน    อุตรดิตถ์
เสนอ: ซื้อ / ขาย     
ดูรายละเอียดสินค้า
บ้านเดี่ยว
รหัสสินค้า : HOME0255
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ : 81 ตารางวา
ราคา : 2,100,000
ที่อยู่ : บ้านหนองคำฮ้อย    ท่าเสา    เมืองอุตรดิตถ์    อุตรดิตถ์
เสนอ: ซื้อ / ขาย     
ดูรายละเอียดสินค้า
ที่ดินเปล่า
รหัสสินค้า : LAND0151
ประเภททรัพย์สิน : ที่ดินเปล่า
เนื้อที่ : 2 ไร่ 2 งาน 40 ตารางวา
ราคา : 2,600,000
ที่อยู่ : สำราญรื่น ซอย14/1    ท่าอิฐ    เมืองอุตรดิตถ์    อุตรดิตถ์
เสนอ: ซื้อ / ขาย     
ดูรายละเอียดสินค้า
ที่ดินเปล่า
รหัสสินค้า : LAND0150
ประเภททรัพย์สิน : ที่ดินเปล่า
เนื้อที่ : 1 ไร่ 1 งาน 93 ตารางวา
ราคา : 5,200,000
ที่อยู่ : ชุมชนบ้านม่อนสันติสุข    ท่าเสา    เมืองอุตรดิตถ์    อุตรดิตถ์
เสนอ: ซื้อ / ขาย     
ดูรายละเอียดสินค้า
หมู่บ้านสุธาสิริ
รหัสสินค้า : HOME0254
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ : 1 งาน 21 ตารางวา
ราคา : 3,600,000
ที่อยู่ : หมู่บ้านสุธาสิริ    บ้านเกาะ    เมืองอุตรดิตถ์    อุตรดิตถ์
เสนอ: ซื้อ / ขาย     
ดูรายละเอียดสินค้า
ที่ดินเปล่า
รหัสสินค้า : LAND0149
ประเภททรัพย์สิน : ที่ดินเปล่า
เนื้อที่ : 2 งาน 92 ตารางวา
ราคา : 1,100,000
ที่อยู่ : บ้านดงตะขบ    ท่าเสา    เมืองอุตรดิตถ์    อุตรดิตถ์
เสนอ: ซื้อ / ขาย     
ดูรายละเอียดสินค้า
ที่ดินเปล่า
รหัสสินค้า : LAND0148
ประเภททรัพย์สิน : ที่ดินเปล่า
เนื้อที่ : 1 งาน 64 ตารางวา
ราคา : 1,850,000
ที่อยู่ : ซอยบรมอาสน์ 15    ท่าอิฐ    เมืองอุตรดิตถ์    อุตรดิตถ์
เสนอ: ซื้อ / ขาย     
ดูรายละเอียดสินค้า
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
รหัสสินค้า : HOME0252
ประเภททรัพย์สิน : ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
เนื้อที่ : 4 ไร่ 3 งาน 46 ตารางวา
ราคา : 15,000,000
ที่อยู่ : บ้านงิ้วงาม    งิ้วงาม    เมืองอุตรดิตถ์    อุตรดิตถ์
เสนอ: ซื้อ / ขาย     
ดูรายละเอียดสินค้า
บ้านเดี่ยว
รหัสสินค้า : HOME0251
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ : 2 งาน 28 ตารางวา
ราคา : 2,000,000
ที่อยู่ : บ้านงิ้วงาม    งิ้วงาม    เมืองอุตรดิตถ์    อุตรดิตถ์
เสนอ: ซื้อ / ขาย     
ดูรายละเอียดสินค้า